Oskrba s pitno vodo

Občina Cerkno je upravljavec naslednjih vodooskrbnih sistemov: Cerkno, Šebrelje, Otalež, Planina, Zgornje Ravne, Gorje, Reka, Zakojca, SC Cerkno, Jazne, Lazec, Zakriž, Plužnje, Labinje, Trebenče, Bukovo, Poče, Dolenji Novaki, Čeplez in Jesenica ter štirih manjših vodovodov: Gorenji Novaki, Orehek, Kojca in Žabže.

Dejavnost javne službe obsega:

  • oskrbo s pitno vodo,
  • upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
  • redno vzdrževanje objektov in naprav,
  • investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
  • izvajanje rekonstrukcij in izboljšav,
  • izvajanje notranjega nadzora in spremljanje stanja pitne vode,
  • priključevanje novih uporabnikov na javni sistem za oskrbo s pitno vodo,
  • ureditev in vodenje katastra objektov in naprav javnega sistema za oskrbo s pitno vodo.