ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih voda najdete na TEJ povezavi.