LTO Laufar Cerkno

Sklep o ustanovitvi zavoda Lokalna turistična organizacija (LTO) Laufar Cerkno je Občinski svet Občine Cerkno sprejel 31. maja 2000 z namenom promocije in spodbujanja razvoja turizma ter oblikovanja celovite turistične ponudbe na območju občine.

V okviru zavoda v središču kraja deluje Turistično-informativni center, kjer obiskovalcem nudijo informacije o območju, informativni in promocijski material ter spominke in lokalne izdelke.

Kontaktni podatki in informacije