ICRA d.o.o. Idrija

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (ICRA) je skupaj s tremi razvojnimi agencijami v goriški statistični regiji (Posoški razvojni center, ROD Ajdovščina, RRA severne Primorske) povezana v MRRA – Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo. Njihovo poslanstvo je povezovanje javnega interesa s podjetniškim, združevanje različnih znanj in praks pri kreiranju razvoja območja, oblikovanje podjetnikom in kmetom prijaznega okolja ter organiziranje kakovostnega informacijskega in svetovalnega servisa.

Kontaktni podatki in informacije