Javni zavodi in službe – uporabni kontakti

 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  OE Ljubljana, izpostava Idrija
 • 05 37 26 510
 • 05 37 26 515
 • http://www.zzzs.si
 • Podružnična šola Šebrelje
 • 05 37 44 330
 • Bevkova knjižnica Cerkno
 • 05 37 23 140
 • http://www.idr.sik.si
 • 01 56 34 934 (Bibliofon)
 • 031 909 034 (Bibliofon)