Javni razpisi za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno v letu 2021 – člani komisije, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javni razpisi

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2021 , objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Strokovna komisija za odpiranje in vrednotenje vlog (v nadaljevanju: komisija) v sestavi:

  • Oton Lahajnar – predsednik,
  • Mojca Sedej – članica in
  • Jožica Lapajne – članica

je vloge pregledala in pripravila predlog razdelitve sredstev:

Mladi upravičenci

Zap.št. Prosilec Dodeljena sredstva v EUR
1 Bevk Jure 3.000,00
2 Naglič Niko 3.000,00

Ostali upravičenci

Zap.št. Prosilec Dodeljena sredstva v EUR
1 Vehar Valentina 650,00

Služba za družbene dejavnosti