Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2020 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2020, in sicer:

  • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2020,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2020,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2020,
  • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2020,
  • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2020,
  • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo v letu 2020 – dvoletni programi,
  • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2020,
  • neposredno sklenjene pogodbe,
  • dodeljena sredstva v letu 2020 po JR za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo iz leta 2018.