Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti za leto 2018 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2018, in sicer za:

  • javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2018
  • javni razpis za sofinanciranje tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo
  • javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2018
  • javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2018
  • javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2018
  • javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2018
  • javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero v letu 2018
  • neposredno sklenjene pogodbe