Javni razpis za ugodna posojila

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v Uradnem listu Republike Slovenija, št. 21 z dne 27.3.2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa.

Razpis nudi posojila z ugodnimi posojilnimi pogoji:

  • Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,80% do 1,20% letno,
  • ročnost vračila do 12 let,
  • možnost koriščenja tri letnega moratorija.

Upravičenci so gospodarske družbe vseh velikosti, samostojni podjetniki in zadruge z glavno dejavnostjo C16 in C31 po SKD.

Roka za oddajo vlog sta: 30.4. in 30.6.2015.

Več informacij na: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Tel.št: 01/836-19-53
Fax št: 01/836-19-56