Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi 2005

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,št.96/02) in Pravilnika za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi občina Cerkno objavlja: JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Cerkno v letu 2005.