Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 24. seji dne 29. 3. 2018, Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2018.