Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad Občine Cerkno za leto 2007

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00 in 74/04), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o b j a v l j a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD
OBČINE CERKNO ZA LETO 2007.