Javni razpis za nepovratna sredstva – projekt Znanje 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 41.člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS št: 48/95), župan Občine Cerkno o b j a v l j a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV »PROJEKT ZNANJE ZA LETO 2004«.