Javni razpis (odprt od 23.4. do 22.5.2018) za izbor tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna.