Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo sofinancirala v letu 2021.