Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 16/12), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Občina Cerkno.