Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 (Uradni list RS, št. 22/09), Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Cerkno.