Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil – maj 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od 11. 05. 2017 do 01. 06. 2017.