Javni razpis (odprt od 23.4. do 14.5.2018) za dodelitev stanovanjskih posojil – april 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od 23.4. 2018 do 14. 5. 2018.