Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 31. 01. do 21. 02. 2018)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12, 14/17 in 27/17) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Občina Cerkno (v nadaljevanju: razpisnik) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno
(od 31. 01. 2018 do 21. 02. 2018)