Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 1. 04. do 30. 04. 2021)

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno
(od 1. 04. 2021 do 30. 04. 2021)