Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07-UPB2, 23/07-popr. in 41/07- popr.), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.