Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 87.člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.