Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Cerkno (od 6. 12. do 27. 12. 2021)

admin Javni razpisi, Obvestila

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Cerkno
(od 6. 12. 2021 do 27. 12. 2021)