Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov zarazvoj malega gospodarstva v občini Cerkno za leto 2008.