Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2017 do 5.11.2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11 in 71/14) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 23/18), objavlja Občina Cerkno

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2017 do 5.11.2018

1. PREDMET RAZPISA

Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa so nepovratne finančne vzpodbude v obliki delnega sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo se z namenom pospeševanja in razvoja malega gospodarstva na območju občine Cerkno.

Višina sredstev namenjena nepovratnim finančnim vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 10.000,00 EUR.

Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za naslednje namene:
a. Odpiranje novih delovnih mest
b. Promocija izdelkov in storitev
c. Pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne prostore
d. Strokovno izobraževanje in usposabljanje
e. Pridobitev standardov kakovosti

Podrobnosti javnega razpisa najdete na spodnjih povezavah: