Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 (Uradni list RS, št. 22/09), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 5.11.2008 do 3.11.2009.