Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno v letu 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – Zkme UPB1), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 90/07), Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno, objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2008.