Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 79/03 in 62/06) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2006 (Uradni list RS, št. 62/06), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2006.