Javni razpis stanovanjskih posojil – junij 2005

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Banko Koper, Agencija Idrija objavlja JAVNI RAZPIS stanovanjskih posojil za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od 24. maja do 23. junija 2005.