Javni razpis – stanovanjska posojila 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 7.člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Ur.l. RS, št: 88/01), ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 31/08), župan Občine Cerkno v sodelovanju z ABanko Vipa d.d. objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od 01.04.2008 do 30.04. 2008.