Javni razpis – ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 79/03) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2004 (Uradni list RS, št. 45/04), Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Cerkno v letu 2004.