Javni razpis (odprt od 1.7. do 16.7.2019) za dodelitev stanovanjskih posojil – julij 2019

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Obvestila

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno (Uradni list RS, št: 88/01), 6. in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št: 88/01) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19), župan Občine Cerkno v sodelovanju z Abanko d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj in hiš v času od 1. 7. 2019 do 16. 7. 2019.