Javni razpis – nepovratne finančne vzpodbude za razvoj malega gospodarstva-PODALJŠANJE ROKA do 15.12.2004!!!

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Odbor za razvoj, malo gospodarstvo, turizem in promocijo Občine Cerkno je na svoji seji 16. novembra sprejel sklep, da se podaljša rok za prijavo na Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno za leto 2004, in sicer do 15. 12. 2004.