Javni razpis – kreditiranje projektov malega gospodarstva 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2004 (Uradni list RS, št. 45/04), objavlja Občina Cerkno v sodelovanju z banko Nova KBM JAVNI RAZPIS za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Cerkno na podlagi subvencioniranja obrestne mere v času od 15.7.2004 do 30.11.2005 oz. do porabe sredstev.