Javni razpis – Bevkovo priznanje in Bevkove nagrade za leto 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00 in 74/04), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno o b j a v l j a JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD OBČINE CERKNO ZA LETO 2004.