Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2008 in 2009

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi Metodologije za nabor in izbiro projektov LAS za razvoj, ki jo je sprejela LAS na svoji skupščini, dne 14. februarja 2008, lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, Trg svobode 2, 5222 Kobarid

objavlja

Javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske« za leti 2008 in 2009.