Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno in Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid kot javna partnerja (v nadaljevanju naročnik) pozivata vse zainteresirane  osebe – promotorje kot zasebne partnerje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija javnih stavb Občine Cerkno in Občine Kobarid«.