Javni poziv potencialnim upravičencem do sredstev državnega proračuna za popotresno obnovo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Lastniki v potresu z dne 12.7.2004 poškodovanih objektov v občinah: Bovec, Tolmin, Kobarid, Idrija in Cerkno so pozvani, da podajo pisno vlogo za uvrstitev objekta v program popotresne obnove, v kolikor njihovega objekta NI na priloženem seznamu in menijo, da so upravičeni do sredstev državnega poračuna.