Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

JAVNI POZIV k oddaji vlog za izbor delodajalcev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS Goriške regije) za šolsko/študijsko leto 2008/2009

Ponudnik: Posoški razvojni center

Objava: www.pososki-rc.si, 25.04.2008

Velja do: 30.05.2008

Predmet poziva je izbor gospodarskih subjektov za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Pogoji, način prijave in postopek izbire so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki vsebuje tudi prijavni obrazec. Najdete jo na spletni strani Posoškega razvojnega centra – štipenditorja: www.pososki-rc.si.