Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec v SUP in VO

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC
V SLUŽBI ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA