obcina_cerkno_logo

JAVNI NATEČAJ ZA POLOŽAJNO DELOVNO MESTO DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

admin Javna naročila, razpisi in objave, Kadrovski razpisi, Novice

Občina Cerkno objavlja Javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za mandatno dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo za to delovno mesto sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas pet let s polnim delovnim časom.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/ pravne smeri
  najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • opravljeno usposabljanje za funkcionalna znanja upravnega vodenja kadrovskih virov (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 • znanje uradnega jezika;
 • poznavanje dela z računalniškimi orodji (predvsem Word, Excel, elektronska pošta);
 • vozniški izpit B kategorije;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave” na naslov:
Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05 373 46 40, ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

Razpis