Javna razgrnitev Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Cerkno za obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno.

Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

podajo pripombe na predlog pravilnika.