Javna razgrnitev OPN Občine Cerkno in okoljskega poročila

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 50. člcna Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/20 in 108/09) in 8. ter 30. člena Statuta Občine Cerkno (Ur. l. RS, št. 112/07) župan Občine Cerkno sprejme

SKLEP

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno.

Grafični del:

Gospodarska javna infrastruktura (.pdf datoteke):
Gospodarska javna infrastruktura 1, Gospodarska javna infrastruktura 2, Gospodarska javna infrastruktura 3, Gospodarska javna infrastruktura 4, Gospodarska javna infrastruktura 5, Gospodarska javna infrastruktura 6, Gospodarska javna infrastruktura 7, Gospodarska javna infrastruktura 8, Gospodarska javna infrastruktura 9, Gospodarska javna infrastruktura 10, Gospodarska javna infrastruktura 11, Gospodarska javna infrastruktura 12, Gospodarska javna infrastruktura 13, Gospodarska javna infrastruktura 14, Gospodarska javna infrastruktura 15, Gospodarska javna infrastruktura 16, Gospodarska javna infrastruktura 17, Gospodarska javna infrastruktura 18, Gospodarska javna infrastruktura 19, Gospodarska javna infrastruktura 20, Gospodarska javna infrastruktura 21, Gospodarska javna infrastruktura 22, Gospodarska javna infrastruktura 23, Gospodarska javna infrastruktura 24, Gospodarska javna infrastruktura 25, Gospodarska javna infrastruktura 26, Gospodarska javna infrastruktura 27, Gospodarska javna infrastruktura 28, Gospodarska javna infrastruktura 29, Gospodarska javna infrastruktura 30, Gospodarska javna infrastruktura 31, Gospodarska javna infrastruktura 32, Gospodarska javna infrastruktura 33, Gospodarska javna infrastruktura 34.

Osnovna namenska raba (.pdf. datoteke):
Osnovna namenska raba 1, Osnovna namenska raba 2, Osnovna namenska raba 3, Osnovna namenska raba 4, Osnovna namenska raba 5, Osnovna namenska raba 6, Osnovna namenska raba 7, Osnovna namenska raba 8, Osnovna namenska raba 9, Osnovna namenska raba 10, Osnovna namenska raba 11, Osnovna namenska raba 12, Osnovna namenska raba 13, Osnovna namenska raba 14, Osnovna namenska raba 15, Osnovna namenska raba 16, Osnovna namenska raba 17, Osnovna namenska raba 18, Osnovna namenska raba 19, Osnovna namenska raba 20, Osnovna namenska raba 21, Osnovna namenska raba 22, Osnovna namenska raba 23, Osnovna namenska raba 24, Osnovna namenska raba 25, Osnovna namenska raba 26, Osnovna namenska raba 27, Osnovna namenska raba 28, Osnovna namenska raba 29, Osnovna namenska raba 30, Osnovna namenska raba 31, Osnovna namenska raba 32, Osnovna namenska raba 33, Osnovna namenska raba 34.