Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno 2006

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 23. redni seji dne 20.07.2006 sprejel SKLEP o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno.