Javna razgrnitev Odloka o rabi javnih površin v Občini Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o rabi javnih površin v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno.

Najkasneje do 12. septembra 2016 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka.

Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno