Javna razgrnitev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno

admin Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno.

Najkasneje do 12. septembra 2016 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno podajo pripombe na predlog odloka.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno