Javna razgrnitev Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Seje občinskega sveta

Objavljamo predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno za drugo obravnavo na Občinskem svetu Občine Cerkno.

Najkasneje do 18. januarja 2017 se lahko na elektronski naslov obcina@cerkno.si oz. po pošti na naslov:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

podajo pripombe na predlog odloka.