Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 05 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javne razgrnitve, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da z današnjim dnem (19.04.2021) javno razgrinja dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 05 OPN) in okoljsko poročilo v sklopu Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Javna razgrnitev bo potekala do vključno petka, 21.05.2021.

Gradivo je objavljeno na POVEZAVI.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava zagotovljena na elektronski način tako, da je med gradivom na povezavi tudi video predstavitev gradiva. Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb bo možno zastaviti v elektronski obliki 4. in 5. maja 2021 na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 05 OPN  – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času, ter odgovore objavil na spletni strani Občine Cerkno.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer ob sredah od 13. do 17. ure, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 05 OPN  – pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD 05 OPN Cerkno. Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge: