Javna objava predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem

admin Javne razgrnitve

Datum objave: 28. 8. 2020
Rok za prijavo: 12. 9. 2020

Gradivo bo od 28. avgusta do 12. septembra 2020 javno objavljeno na spletnih straneh Občine Cerkno.

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb na predlog odloka. Pripombe se lahko do konca javne objave pošljejo na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “Pripomba na TP OLN”.

Razpisne datoteke
Gradivo za javno objavo